top of page

Gabrielyan Ruben

Ruben Gabrielyan
Ruben Gabrielyan

www.artmikael.com

press to zoom
Ruben Gabrielyan
Ruben Gabrielyan

www.artmikael.com

press to zoom
Ruben Gabrielyan
Ruben Gabrielyan

www.artmikael.com

press to zoom
Ruben Gabrielyan
Ruben Gabrielyan

www.artmikael.com

press to zoom
1/3

Ruben Gabrielyan was born in the capital city of the neighboring country, Baku, Azerbaijan. From a very young age he has been in close touch with Artsakh, the native city of his parents. It was the wonderful nature of Artsakh that gave birth to the love towards painting in R. Gabrielyan. Having graduated from the lyceum with excellency, he went to the Fine Arts Academy Institute after Repin, Saint Petersburg. Here his instructors were prominent artists, who gave their expertise and knowledge to their apprentices. In 1955, when Gabrielyan graduated from the university with honor’s diploma (excellency), his instructors were sure that a really talented and outstanding artist was entering the big world of art. After having graduated from the academy, Ruben and his wife (his course-mate, a very well-known artist Knarik Hovhannisyan) were sent on a business trip to Chelyabinsk, where he had a very prosperous experience in his field. In 1965 he returned to his aged parents to Armenia, where a new stage of creative work was launched. Great efforts and activities of long years brought great fame to him. In the last years of his life Gabrielyan cherished a dream of founding a small school where classic painting would have been taught and he would have been able to give his splendid experience of many years to his students. That dream came into reality in 2014 with the help of his ex-student Michael Simonyan who lives in Moscow. The latter founded ArtMichael studio. Here as an instructor with his supervision again one of Gabrielyan’s ex-students, talented painter Mariam Ghazaryan, was selected. The studio was opened and the result wasn’t belated. After only several months, with the great efforts and devotion of Gabrielyan and Mariam Ghazaryan, both young and older students of ArtMikayel studio proved with their work that the path had been rightly chosen. Despite the fact that he is not physically with us now, thanks to his great investment his studio is prospering day by day. Ruben Gabrielyan died on July 31st, 2015. Months after his death, December 5-6, 2015, an exhibition of ArtMikayel studio students’ works was held in Armenian Union of Painters. This was organized in memory of Ruben Gabrielyan.

 

Ռուբեն Գաբրելյանը ծնվել է հարևան հանրապետության մայրաքաղաքում՝ Բաքվում։ Փոքր հասակից նա կապված է եղել Արցախին, որը հոր և մոր ծննդավայրն էր։ Հենց Արցախի հրաշալի բնությունն էլ Ռուբենի մեջ ծնեց սերը նկարչության հանդեպ։ Գերազանցությամբ ավարտելով ուսումնարանը նա մեկնեց Ս․ Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի Ռեպինի անվան ինստիտուտ։ Այստեղ նրա ուսուցիչները անվանի նկարիչներ էին, որոնք իրենց փորձն ու գիտելիքներն էին հաղորդում ուսումնատենչ սաներին, և 1955թ․, երբ Գաբրիելյանը կարմիր դիպլոմով ավարտեց ինստիտուտը, ուսուցիչները վստահ էին, որ արվեստի աշխարհ է մտնում իսկական, տաղանդավոր մի նկարիչ։ Ակադեմիան ավարտելուց հետո Ռուբենին և կնոջը՝ համակուրսեցի, այսօր արդեն ճանաչված նկարչուհի Քնարիկ Հովհաննիսյանին գործուղեցին աշխատելու Չելյաբինսկ, որտեղ Ռուբենը ծավալեց ստեղծագործական բուռն գործունեություն։ 1965թ․ Ռուբենը վերադարձավ ծեր ծնողների մոտ, որտեղ էլ սկսվեց ստեղծագործական մի նոր շրջան։ Տարիների բուռն ջանքերն ու գործունեությունը նրան մեծ համբավ բերեցին։ Ռ․ Գաբրիելյանն կյանքի վերջին տարիներին մի երազանք ուներ՝ ստեղծել մի փոքրիկ դպրոց, որտեղ կդասավանդվեր դասական նկարչություն և նա իր տարիների հարուստ փորձը կփոախանցեր իր նոր սաներին։ Այդ երազանքը իրականություն դարջավ 2014թ․ Գաբրիելյանի նախկին սաներից մեկի՝ Մոսկվայաբնակ Միքայել Սիմոնյանի շնորհիվ, որը հիմնադրեց ArtMikael ստուդիան և որտեղ որպես դասավանդող մասնագետ ընտրվեց նորից Ռ․ Գաբրելյանի նախկին սաներից մեկը՝ տաղանդավոր գեղանկարչուհի Մարիամ Ղազարյանը։ Ստուդիան բացված էր․ և արդյունքն իրեն երկար սպասել չտվեց։ Արդեն մի քանի ամիս անց Գաբրիելյանի և Մարիամ Ղազարյանի մեծ ջանքերի շնորհիվ ArtMikael-ի թե՛ մեծ, թե՛ փոքր սաներն իրենց աշխատանքով ապացուցեցին, որ գործը ճիշտ ճանապարհով է ընթանում։ Չնայած այն բանին, որ Գաբրիելյանն այլևս մեզ հետ չէ, միևնույնն է նրա մեծ ներդրումների շնորհիվ ստուդիան բարգավաճում է։ Ռ․ Գաբրիելյանը մահացավ 2015թ․ հուլիսի 31-ին։ Նրա մահից ամիսներ անց 2015թ․ դեկտեմբերի 5-6-ին Նկարիչների միության սրահներից մեկում կայացավ ArtMikael ստուդիայի սաների ցուցահանդեսը, որը նվիրվեց Ռ․ Գաբրիելյանի վառ հիշատակին։

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Painting by Ruben Gabrielyan 

Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben
press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
Gabrielyan Ruben
Gabrielyan Ruben

www.artmikael.com

press to zoom
bottom of page